0921045555
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คุณไพโรจน์ พนารินทร์ ,คุณสุชาติ บัญฑิโต , คุณวาริณี ฤทธิเดช และผู้ติดตาม ได้ร่วมกับบริจาคข้าวสาร และน้ำดื่ม
เพื่อช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา