0921045555
คนสูบบุหรี่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดน้อยกว่าคนไม่สูบ วิธีเลิกสูบบุหรี่

คนสูบบุหรี่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดน้อยกว่าคนไม่สูบ วิธีเลิกสูบบุหรี่

หลังฉีดวัคซีน พบว่าคนสูบบุหรี่มีภูมิคุ้มกันต่อ เชื้อโควิด น้อยกว่าคนไม่สูบ 40% แนะนำว่าควรงดบุหรี่ 1-2 เดือน ในช่วงก่อนและระหว่างฉีดวัคซีนจะช่วยให้ภูมิต้านทานดีขึ้นได้ เลิกบุหรี่โทร 1600 7 วิธีเลิกบุหรี่ให้เห็นผล การเลิกบุหรี่ให้สำเร็จนั้น ควรจะหยุดสูบในทันที...