0921045555
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คุณไพโรจน์ พนารินทร์ ,คุณประกิจ พูลพัฒนา และผู้ติดตาม ได้ร่วมกับบริจาคข้าวสาร เพื่อช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วม อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร