0921045555

พันโท ไพโรจน์ พนารินทร์ และคุณปัณพร สิทธิอาษา ได้มีโอกาศร่วมกันถวายน้ำมังคุดตรา พนารินทร์ และ น้ำมังคุดตรา ไพรินทร์ ถวายแด่ ครูบาน้อยอริยเมธี(เจ้าน้อยตาทิพย์) ณ  วิปัสสนาสถาน ครูบาน้อยอริยเมธี (เจ้าน้อยตาทิพย์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านโป่ง (หมู่บ้านพระเจ้าทันใจ) ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

และยังได้มีโอกาศถวายน้ำมังคุดเพื่อดูแลกายสังขารถวายน้ำมังคุดเพื่อดูแลกายสังขาร พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย