0921045555
วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา บริษัท ไทยทิพย์ 999 จำกัด
คุณไพโรจน์ พนารินทร์ , คุณปัณพร สิทธิอาษา และพนักงาน ได้ร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้ง ,ของจำเป็นสำหรับนักเรียน และมอบปัจจัยเพื่อใช้จ่าย
 
พระครูปลัดสุวัฒนบันฑิตคุณ (ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า โควิด19 ส่งผลกระทบ วัดสระแก้ว สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า และยากจนกว่า 2,000 คน ได้รับผลกระทบ ญาติโยมหยุดทางมาทำบุญ เนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดง เงินกองคลังใกล้จะหมดแล้ว ซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบทั่วประเทศ ทางวัดสระแก้วสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
 
สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
หากท่านใดสนใจทำบุญเพื่อช่วยเหลือน้องๆ สอบถามได้ที่ 0802895159 ดร.พระมหาไพเราะ หรือส่งผ่านทางบัญชีได้ที่ ชื่อบัญชี “วัดสระแก้ว” ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่างทอง ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 384-0-66838-2